گارانتی

سیستم کروز کنترل دارای دو سال گارانتی می باشد

مواردی كه شامل گارانتی می­باشد عبارتند از:

·        آسیب دیدن مکانیزم مکانیکی

·        آسیب دیدن برد الکترونیک

·        عمل نکردن کلیدهای سردنده

موارد فوق درصورت عدم ضربه خوردگی مورد تأیید می­باشند.

 

 بازگشت به بخش فروش کروز کنترل

 

 

 

تماس تلفنی